معنی و ترجمه کلمه آب کشیدن از به انگلیسی آب کشیدن از یعنی چه

آب کشیدن از

drain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها