معنی و ترجمه کلمه آتش زنه به انگلیسی آتش زنه یعنی چه

آتش زنه

flint
kindling
light
punk
silex
tinder
tindery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها