معنی و ترجمه کلمه آخرین وسایل بازمانده را فروختن به انگلیسی آخرین وسایل بازمانده را فروختن یعنی چه

آخرین وسایل بازمانده را فروختن

oversell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها