معنی و ترجمه کلمه آدمخوارى کردن به انگلیسی آدمخوارى کردن یعنی چه

آدمخوارى کردن

cannibalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها