معنی و ترجمه کلمه آدم افراطى به انگلیسی آدم افراطى یعنی چه

آدم افراطى

highflier
highflyer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها