معنی و ترجمه کلمه آدم باهوش به انگلیسی آدم باهوش یعنی چه

آدم باهوش

head piece
shiner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها