معنی و ترجمه کلمه آدم با انضباط و سخت گیر به انگلیسی آدم با انضباط و سخت گیر یعنی چه

آدم با انضباط و سخت گیر

martinet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها