معنی و ترجمه کلمه آدم بى تربیت به انگلیسی آدم بى تربیت یعنی چه

آدم بى تربیت

boor
cad
carl
carle
rudesby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها