معنی و ترجمه کلمه آدم جسور به انگلیسی آدم جسور یعنی چه

آدم جسور

petulant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها