معنی و ترجمه کلمه آدم حقه باز به انگلیسی آدم حقه باز یعنی چه

آدم حقه باز

charlatan
mountebank
rascal
skellum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها