معنی و ترجمه کلمه آدم خوش گذران و عیاش به انگلیسی آدم خوش گذران و عیاش یعنی چه

آدم خوش گذران و عیاش

epicure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها