معنی و ترجمه کلمه آدم خیلى مضر و خطرناک به انگلیسی آدم خیلى مضر و خطرناک یعنی چه

آدم خیلى مضر و خطرناک

cockatrice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها