معنی و ترجمه کلمه آدم دمدمى به انگلیسی آدم دمدمى یعنی چه

آدم دمدمى

changeling
fantast
whiffler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها