معنی و ترجمه کلمه آدم دندان گرد به انگلیسی آدم دندان گرد یعنی چه

آدم دندان گرد

skinflint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها