معنی و ترجمه کلمه آدم رنگ کور به انگلیسی آدم رنگ کور یعنی چه

آدم رنگ کور

achromatope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها