معنی و ترجمه کلمه آدم عامى و پست به انگلیسی آدم عامى و پست یعنی چه

آدم عامى و پست

vulgarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها