معنی و ترجمه کلمه آدم عصبانى به انگلیسی آدم عصبانى یعنی چه

آدم عصبانى

neurotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها