معنی و ترجمه کلمه آدم مرتجع به انگلیسی آدم مرتجع یعنی چه

آدم مرتجع

reactionary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها