معنی و ترجمه کلمه آدم کور ذهن به انگلیسی آدم کور ذهن یعنی چه

آدم کور ذهن

dotard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها