معنی و ترجمه کلمه آرد گندم سبوس دار به انگلیسی آرد گندم سبوس دار یعنی چه

آرد گندم سبوس دار

graham flour


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها