معنی و ترجمه کلمه آزار رساندن به انگلیسی آزار رساندن یعنی چه

آزار رساندن

grig
hurt
incommode
injure
molest
plague
unmolested

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها