معنی و ترجمه کلمه آزردن به انگلیسی آزردن یعنی چه

آزردن

afflict
aggrieve
ail
annoy
distaste
fash
goad
grate
gripe
grit
harrow
harry
hurt
irk
irritate
lacerate
mortify
nark
peeve
prick
rile
tar
tarre
vex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها