معنی و ترجمه کلمه آشامه به انگلیسی آشامه یعنی چه

آشامه

soup

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها