معنی و ترجمه کلمه آشامه به انگلیسی آشامه یعنی چه

آشامه

soup


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها