معنی و ترجمه کلمه آغوش به انگلیسی آغوش یعنی چه

آغوش

bosom
breast
heart
lap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها