معنی و ترجمه کلمه آفتاب پخته به انگلیسی آفتاب پخته یعنی چه

آفتاب پخته

sunbaked

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها