معنی و ترجمه کلمه آلوبالو به انگلیسی آلوبالو یعنی چه

آلوبالو

black cherry

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها