معنی و ترجمه کلمه آلوچه به انگلیسی آلوچه یعنی چه

آلوچه

bullace
drupelet
sloe


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها