معنی و ترجمه کلمه آمارگر به انگلیسی آمارگر یعنی چه

آمارگر

statist
statistician


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها