معنی و ترجمه کلمه آماس خشک ناى به انگلیسی آماس خشک ناى یعنی چه

آماس خشک ناى

laryngitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها