معنی و ترجمه کلمه آمایشى به انگلیسی آمایشى یعنی چه

آمایشى

preparatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها