معنی و ترجمه کلمه آموخته و معتاد به انگلیسی آموخته و معتاد یعنی چه

آموخته و معتاد

addicted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها