معنی و ترجمه کلمه آموزشکده به انگلیسی آموزشکده یعنی چه

آموزشکده

junior college


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها