معنی و ترجمه کلمه آموزشگاه حرفه اى به انگلیسی آموزشگاه حرفه اى یعنی چه

آموزشگاه حرفه اى

industrial school
training school

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها