معنی و ترجمه کلمه آمیزش از میان یا از پهنا به انگلیسی آمیزش از میان یا از پهنا یعنی چه

آمیزش از میان یا از پهنا

chiasma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها