معنی و ترجمه کلمه آنزیم خارج سلولى به انگلیسی آنزیم خارج سلولى یعنی چه

آنزیم خارج سلولى

exoenzyme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها