معنی و ترجمه کلمه آهنى به انگلیسی آهنى یعنی چه

آهنى

ferrous
ferrugineous
ferruginous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها