معنی و ترجمه کلمه آوار به انگلیسی آوار یعنی چه

آوار

collapse
debris
detrition
shake down

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها