معنی و ترجمه کلمه آوا شنودى به انگلیسی آوا شنودى یعنی چه

آوا شنودى

acoustic
acoustical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها