معنی و ترجمه کلمه آژیر به انگلیسی آژیر یعنی چه

آژیر

audible alarm
siren
sirenic
tocsin
warning


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها