معنی و ترجمه کلمه آگراندیسمان به انگلیسی آگراندیسمان یعنی چه

آگراندیسمان

projection

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها