معنی و ترجمه کلمه اثر نامطلوب باقى گذاردن به انگلیسی اثر نامطلوب باقى گذاردن یعنی چه

اثر نامطلوب باقى گذاردن

jar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها