معنی و ترجمه کلمه اجازه واگذارى رسمى به انگلیسی اجازه واگذارى رسمى یعنی چه

اجازه واگذارى رسمى

grant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها