معنی و ترجمه کلمه اجراى آهنگ به آهستگى به انگلیسی اجراى آهنگ به آهستگى یعنی چه

اجراى آهنگ به آهستگى

adagio

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها