معنی و ترجمه کلمه اجزاء و عوامل مکانیکى به انگلیسی اجزاء و عوامل مکانیکى یعنی چه

اجزاء و عوامل مکانیکى

mechanism

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها