معنی و ترجمه کلمه احساس مورمور در اثر خواب رفتگى به انگلیسی احساس مورمور در اثر خواب رفتگى یعنی چه

احساس مورمور در اثر خواب رفتگى

pins and needles

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها