معنی و ترجمه کلمه اختلاس کردن به انگلیسی اختلاس کردن یعنی چه

اختلاس کردن

defalcate
embezzle
misappropriate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها