معنی و ترجمه کلمه اختلاف عقیده داشتن به انگلیسی اختلاف عقیده داشتن یعنی چه

اختلاف عقیده داشتن

dissent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها