معنی و ترجمه کلمه اردوى کار اجبارى زندانیان به انگلیسی اردوى کار اجبارى زندانیان یعنی چه

اردوى کار اجبارى زندانیان

work farm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها