معنی و ترجمه کلمه ارسال به انگلیسی ارسال یعنی چه

ارسال

address
consignment
dispatch
forwarding
intromission
transmission
transmittal
transmittance
transmittancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها