معنی و ترجمه کلمه اریب بریدن به انگلیسی اریب بریدن یعنی چه

اریب بریدن

crosscut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها